Delägare

MaserFrakt ägs av ca 270 stycken transport- och maskinföretag. Dessa företag är allt från enmansföretag till större företag med uppåt 60 enheter. Är du intresserad av att bli delägare, kontakta någon av nedanstående:

Krister Söderstam– Styrelse ordförande Telefon: 070 – 321 50 70
E-post: krister.soderstam@maserfrakt.se

Daniel Eriksson – Affärsområdeschef Anläggning Telefon: 0243 – 25 37 91
E-post: daniel.eriksson@maserfrakt.se

Bibbi Hedvall – Delägarservice MaserFrakt AB Telefon: 0243-25 78 24
E-post: bibbi.hedvall@maserfrakt.se