Delägare

MaserFrakt ägs av 350  transport- och maskinföretag. Dessa företag är allt från enmansföretag till större företag med uppåt 60 enheter. Är du intresserad av att bli delägare, kontakta någon av nedanstående:

Krister Söderstam– Styrelse ordförande Telefon: 070 – 321 50 70
E-post: krister.soderstam@maserfrakt.se

Daniel Eriksson – Affärsområdeschef Anläggning Telefon: 0243 – 25 37 91
E-post: daniel.eriksson@maserfrakt.se

Kjell Johansson – Affärsområdeschef Distribution Telefon: 026 – 66 23 02

E-post: kjell.johansson@maserfrakt.se

Annika Brandt – KM Delägarservice MaserFrakt AB Telefon: 0243-25 78 22

E-post: annika.brandt@maserfrakt.se