Företagarforum 2013 AVVECKLA UTVECKLA

Företagarforum 2013 AVVECKLA UTVECKLA

Mässa 
 
Under torsdag – lördag den 17-19 oktober deltar MaserFrakt på företagarforum 2013 AVVECKLA UTVECKLA i Sandviken i Göransson Arena. Mässans syfte är att upplysa de nya utmaningarna som regionerna Gävleborg-Dalarna-Västmanland står inför. Hur skapar man en stark och långsiktig tillväxt och utveckling i en av Sveriges viktigaste industriregioner? Det krävs nytänkande och mod för att möta en utmanande och spännande framtid.
 
Välkomna att hälsa på oss i vår monter, D1:18!