Ballastmaterial till Tierp Arena

Ballastmaterial till Tierp Arena

MaserFrakt/Fraktcentralen har erhållit ett större uppdrag i Tierp, vilket innebär att transportera ca 70.000 ton ballastmaterial från Jehanders täkt i Strömsberg till den nya anläggningen Tierp Arena.
– Det känns bra att vi i och med detta utökar vårt verksamhetsområde även utanför Gävleregionen, säger Arne Helmersson VD Fraktcentralen