Delägare

MaserFrakt ägs av ca 290 stycken transport- och maskinföretag. Dessa företag är allt från enmansföretag till större företag med uppåt 60 enheter. Är du intresserad av att bli delägare, kontakta någon av nedanstående:

 

Peter Sundin – Styrelse ordförande

Telefon: 0291-101 03, 070-201 08 74
E-post: peter.sundin@maserfrakt.se

 

Arne Helmersson – VD MaserFrakt Anläggning AB
Telefon: 0243-25 78 23
E-post: arne.helmersson@maserfrakt.se

 

Bibbi Hedvall – Kvalitet- och miljöschef MaserFrakt AB
Telefon: 0243-25 78 24
E-post: bibbi.hedvall@maserfrakt.se

 

Uppdaterat: 2014-04-17