Styrelsen

MaserFrakts styrelse 2016

Ordförande
Krister Söderstam

Ledamot
Bengt-Åke Eriksson
Jörgen Thyr
Joakim Holmer
Stefan Larsson
Staffan Trädgårds
Carl-Gustav Selldén

Suppleant
Jon Dahl
Tommy Aneklev

Adjungerade
Britt Vangen Engström – Administrativ chef MaserFrakt AB
Daniel Eriksson – tf VD MaserFrakt Anläggning AB
Patrik Andersson – VD MaserFrakt distribution AB