Styrelsen

MaserFrakts styrelse 2018

Ordförande
Krister Söderstam

Ledamot
Bengt-Åke Eriksson
Tommy Aneklev
Joakim Holmer
Bengt-Olov Björklund
Jörgen Thyr
Carl-Gustav Selldén

Suppleant
Jon Dahl
Mikael Smitz

Adjungerade
Arne Helmersson – VD MaserFrakt AB
Britt Vangen Engström – Administrativ chef MaserFrakt AB
Anders Larsson – MaserFrakt AB