Planerat strömavbrott 26/11

Planerat strömavbrott 26/11

Pga ombyggnation på området kommer det att vara strömlöst på lördag mellan kl 09:00-11:00.

Detta innebär att funktioner som delägaringång samt kundingång ej kommer att fungera.