Teknikutveckling

MaserFrakt lägger varje år ner stora resurser på teknikutveckling. Genom ny teknik sparar vi både tid och pengar. Men det är inte den enda vinsten. Med hjälp av IT utvecklar vi kontinuerligt nya sätt att minska belastningen på miljön och öka trafiksäkerheten. Ett exempel är GPS – ett trafikledningssystem där trafikledaren hela tiden kan se var bilarna befinner sig och därmed dirigera dem på ett effektivt sätt. På så sätt minskar antalet transporter och även miljöbelastningen. Idag har vi tre heltidsanställda som enbart jobbar med IT och teknikfrågor.

Här är några av de IT-system vi använder idag:

Fordonskommunikation

Idag är våra bilar utrustade med fordonsdatorer som med automatik skickar ut bokningarna. Detta leder till minskad risk för kommunikationsfel mellan transportledaren och chauffören. En ytterligare effekt är att chauffören får en trafiksäkrare miljö där han inte behöver prata i telefon när han kör. Chauffören kan i sin tur rapportera tillbaka när godset är lastat eller lossat.
I de fall vi transporterar stöldbegärligt material har vi möjlighet att utrusta fordon med diverse larmfunktioner som exempelvis överfallslarm.

Delägaringång

MaserFrakts delägare kan idag gå in på en egen plats på MaserFrakts hemsida.
Där får de information om vad som är på gång inom företaget. De har också möjlighet att direkt söka bland sina avräkningar via en enkel sökfunktion.

Kundingång

I början av 2002 fick våra kunder tillgång till en egen sida på MaserFrakts hemsida. Där finns det bland annat bokningsfunktioner samt funktioner för att följa sina egna bokningar.

EDI

Vi har idag ett system för utskrift av godsetiketter/fraktsedlar och möjlighet att sända bokningar direkt till våra transportledare. Under 2002 anslöt vi oss till Postgirots E-fakturatjänst vilket innebär att vi kan erbjuda fakturor via EDI i ett antal olika format.