Vi bygger ut

Terminal
För att hålla kvaliteten och klara nya transportuppdrag, bygger vi nu ut vår terminal i Borlänge med 600 m2 kylutrymme. Plattan är klar, snart reser vi byggnaden. Taklagsfesten planeras till jul.

viagra