Vi kan alla bidra till en bättre värld…

…och år har MaserFrakt valt skänka gåvor till: Barncancerfonden, RIA stugorna i Dalarna och Gästrikland, Barndiabetsfonden samt till svältande barn i Syrien