DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

Arne Helmersson slutar som VD inom MaserFrakt

Efter 13 år som vd i MaserFrakt Anläggning – har Arne Helmersson tagit beslutet att sluta som vd, ett naturligt steg enligt honom själv.

ARNE– Ja det är svårt att veta när är det dags att sluta, men jag har ändock tagit beslutet att avgå vid vårens bolagsstämma i april efter 13 år som vd i MaserFrakt Anläggning, säger Arne Helmersson. Jag kommer dock under en tid framöver att vara knuten till MaserFrakt-koncernen.

Arne Helmersson framhåller att det har varit en spännande och intressant resa under sin tid som vd i MaserFrakt.

– MaserFrakt Anläggning har utvecklats till att bli ett av Sveriges största och mest framgångsrika bolag inom bygg- och anläggningstransporter och material leveranser.
Vi har också breddat verksamheten rejält under denna tidsperiod och i dag står vi på flera ben, till exempel lastbilstransporter, entreprenadmaskinarbeten, produktion och leveranser av berg- och grusmaterial, underentreprenader, uppdrag för industrier och miljö-/återvinningstjänster, säger han.

– Vi har dessutom expanderat geografiskt, säger han. Under min tid i MaserFrakt har vi genomfört fem fusioner och förvärv med olika företag i branschen i Dalarna och Gästrikland. Det är affärer som har varit mycket framgångsrika för alla inblandade parter.

MaserFrakt Anläggning verkar i en bransch som är tuff och där det hela tiden finns stora utmaningar, detta medför ofta att det är tätt mellan vd-byten i många bolag av det här slaget. 3-5 år är en vanlig tid för en vd i denna bransch.
-Arne Helmersson har under sina 13 år som vd, framgångsrikt utvecklat Anläggningsbolaget till en både respekterad och lönsam aktör inom branschen. Omsättningen i bolaget har mer än fördubblats genom åren upp till 940 miljoner, med resultat som är avsevärt högre än branschsnittet, säger styrelseordförande Krister Söderstam.

-När han nu på egen begäran lämnar uppdraget som vd har styrelsen för MaserFrakt beslutat tillförordna Daniel Eriksson som tf vd för MaserFrakt Anläggning AB. Daniel Eriksson har varit anställd i bolaget sedan 2009 i olika roller, nu senast som Arbetschef och vice vd.

Styrelsen känner både tillförsikt och förtroende för den erfarenhet och kompetens som Eriksson skaffat sig under sina 6 år i MaserFrakt, fortsätter styrelseordförande Krister Söderstam.

-För att ta till vara Arnes unika och mångåriga kunskap om branschen vill styrelsen behålla honom fram till halvårsskiftet 2017. Helmersson kommer under styrelsen få i uppdrag att utveckla vissa strategiska frågor för framtiden. Vi i styrelsen är tacksamma för att vi på detta sätt kan skapa förutsättningar för ett fortsatt starkt MaserFrakt, avslutar Krister Söderstam.

Arne Helmersson ser framemot sitt nya uppdrag och konstaterar att MaserFrakt är redo att kunna fortsätta sin positiva utveckling framöver.
– MaserFrakt står väl rustat för att möta omvärldens krav och möjligheter i framtiden, säger han. MaserFrakt-andan, kompetens och framtidstro är här tre ledord.

© MaserFrakt 2019 | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle