DelägareLeverantörsportalKund

MaserFrakt satsar på tankstation för vätgas

MaserFrakt investerar i en tankstation för vätgas i Borlänge.
Den första i Dalarna.
– Det är en av pusselbitarna i vår färdplan mot fossilfrihet, menar Per Bondemark, vd. Läs mer via DT.se

ADR-intyg och intyg för säkerhetsrådgivare med en giltighetstid som går ut under perioden 2020-03-01 – 2020-11-01 kommer att förlängas och vara giltiga t.o.m. 2020-11-30. 

Med anledning av coronavirussjukdomen covid-19 och dess smittspridning har det på internationell nivå upprättats ett multilateralt avtal, M324, som gäller giltighetstid för ADR-intyg samt intyg för säkerhetsrådgivare. Detta avtal har MSB för svensk del valt att ingå i.

Mer information finns via samt MSB.

Transportstyrelsen har beslutat om ett generellt undantag från reglerna om dubbdäck. Undantaget innebär att datumet för när dubbdäcken ska tas av skjuts upp med två veckor, från den 15 april till den 30 april 2020.

Beslutet gäller enbart för år 2020.

Mer information via länken - KLICKA HÄR

Med anledning av Coronaviruset har vi följande meddelande till kunder, medarbetare, delägare och andra intressenter:
MaserFrakt följer utvecklingen och följderna av Coronaviruset noga. Vi följer de råd och anvisningar som myndigheterna ger. Det gäller bland annat de råd och anvisningar som kommer från Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet.

Vi uppmanar anställda, delägare och andra i vår omgivning att särskilt följa myndigheternas råd kring resor i riskområden och att undvika onödig riskexponering som t ex att uppehålla sig i riskfyllda miljöer såsom folksamlingar och allmänna kommunikationsmedel.

Vi uppmanar även att vara extra noga med personlig hygien, särskilt handtvätt, och att visa särskild hänsyn vad gäller andra risker kring smittspridning. Det är viktigt att MaserFrakt och delägare skapar och ger förutsättningar för noggrann hygien, t ex tillgång till handsprit och våtservetter i de fall det saknas tillgång till rinnande vatten, exempelvis i fordon. Om någon uppvisar symptom på smitta, eller har anledning att befara smitta, uppmanas att ta kontakt med sjukvården och att utan dröjsmål vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. I enlighet med Folkhälsomyndigheten så ska de som besökt områden som klassas som riskområden vid hemkomst läsa aktuell information om vilka rekommendationer som gäller innan de kommer tillbaka till arbetsplatsen. Om de är fria från symptom, ska de komma till arbetet. Om de uppvisar symptom eller är sjuka ska de stanna hemma från arbetet, ordinarie sjukskrivningsregler gäller. Det finns även möjligheter för anställda att jobba hemifrån efter samråd med chef samt att delta i Skypemöten för att fortsätta upprätthålla verksamheten.

Vidare kommer MaserFrakt, om så efterfrågas av myndigheter, att tillhandahålla resurser för att upprätthålla samhällsnödvändiga funktioner, t ex transporter, maskintjänster och lagerhållning av kritiska förnödenheter.

Borlänge 2020-03-11
Koncernledningen MaserFrakt AB

Webbplatsen har fått en rejäl ansiktslyftning vilket varit efterlängtat en längre tid. Allt arbete med webbplatsen är ännu inte klart men det ska vi fixa så snart som möjligt. Vår förhoppning är att ni ska tycka att webbplatsen känns ändamålsenlig, modern och tilltalande.

© MaserFrakt 2019 | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle