DelägareLeverantörsportalKund

MaserFrakt Årsstämma 2019

Ett hundratal delägare i MaserFrakt samlades under den gångna lördagen för att avhålla sin Årsstämma.
Ordförande för stämman var Mats Otterborn ME.

År 2018 var ytterligare ett framgångsrikt år för MaserFrakt. Omsättningen uppgick till 2,43 miljarder kronor (1,93, år 2017). Vinsten föregående år landade på 21,2 miljoner kr (14,8, år 2017). Utöver vinsten så återfördes 9,5 miljoner kronor till delägarna i form av återbäringar och aktieutdelning.

Styrelsens sammansättning för det kommande året är Ordf. Krister Söderstam,
v Ordf. Carl-Gustav Selldén, Tommy Aneklev, Bengt-Olof Björklund, Bengt-Åke Eriksson, Joakim Holmer samt Jörgen Thyr.
Suppleanter är Jon Dahl samt Mikael Smitz. Anders Larsson tidigare styrelseledamot i det av MaserFrakt förvärvade GMT, kommer under året att adjungeras till MaserFrakts styrelse.

Arne Helmersson har ett förordnande som VD för MaserFrakt fram till nästa årsstämma 2020. Arne har meddelat att han vill tidigarelägga sitt avslut. Styrelsen och Arne är överens om att han kvarstår som VD under hela år 2019.Styrelsen har bildat en rekryteringsgrupp som ska ta fram en ny VD som efterträder Arne Helmersson den 1 januari 2020. Det arbetet pågår.

Styrelsens Ordförande, riktade vid stämmans avslutning ett stort tack till delägarna samt till all personal för det helhjärtade arbete man utför för MaserFrakt bästa.

Borlänge 2019-04-15

Krister Söderstam
Styrelseordförande MaserFrakt AB

© MaserFrakt 2019 | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle