Delägarskap TRB

trbVi är sedan 1989 delägare i TRB, i detta bolag samverkar 12 större transport/maskinföretag för att gemensamt driva utvecklings arbete gällande våra fordon/maskiner och deras produkter vidare. Vi har under sista åren drivit /finansierat projekt gällande forskning för att ta fram teknik att framställa syntetisk diesel av biobränsle. För mer information se vår hemsida trb.se.