DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

Ett MaserFrakt AB som växer med ny koncern-VD.

omMF

MaserFrakts operativa verksamhet drivs idag i tre bolag. MaserFrakt Anläggning AB och MaserFrakt Distribution AB samt MaserFrakt AB. MaserFrakt med sitt huvudkontor i Borlänge är ett av landets tre största maskin- och transportsäljande bolag.

MaserFrakt växer och utvecklas positivt. Marknaden och kunder ställer allt högre och mer komplexa krav på MaserFrakt som leverantör av maskin- och transporttjänster.

MaserFrakts styrelse har därför vid sitt styrelsemöte i juni beslutat:

att så snart som möjligt ombilda MaserFrakt till ett bolag, med två eller flera affärsområden. att från den 1 augusti 2017 tillsätta Arne Helmersson som koncern-VD för MaserFrakt.

Syftet med styrelsens beslut är att skapa en långsiktig stabilitet i MaserFrakt, med ett tydligt ledarskap. Helmersson har under sina drygt 20 år i MaserFrakt skaffat sig både erfarenhet samt kunskap om bolagets alla verksamheter som kommer väl till pass i rollen som VD för ett sammanslaget MaserFrakt. Han har dessutom ett brett förtroende såväl bland delägare och personal, säger styrelsens ordförande Krister Söderstam.

-Jag ser med glädje fram emot att leda denna förändring, säger Arne Helmersson ny koncern-VD. Efter att vi under de senaste 15 åren drivit MaserFrakt via egna driftsbolag, är nu tiden inne för att återgå till ett bolag med affärsområden, varje organisation har sin tid skulle man kunna säga.

- Förutom omorganisation inom MaserFraktskoncern har vi även en annan utmaning framför oss till årsskiftet, implementeringen av vårt bolagsförvärv GMT AB (Gävleborgs Maskin&Transportcentral) med verksamhet i Hälsingland, säger VD Arne Helmersson.

Nya MaserFrakt AB kommer efter GMT-affären via 16 kontor i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland omsätta ca på 2,1 miljarder kronor, samt sysselsätta 2300 personer.

Krister Söderstam

Styrelseordförande

© MaserFrakt 2019 | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle