DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

Första sprängningen gjord vid Lilla Moberget i Sälen

I slutet av januari gjordes första sprängningen vid Lilla Moberget i Sälen, efter att vi fått klartecken att öppna täkten. Syftet med täkten är främst att leverera ca 900 000 tusen ton bergmaterial till PEAB när de bygger flygplatsen i Sälen.

Det känns bra att vi äntligen är igång - säger Åke Gilén, Produktionsledare på MaserFrakt.

Bakgrund kring denna täkt är att verksamhet har bedrivits på platsen sen 2007. Motivet för en utökning av verksamheten grundas på en kontinuerlig efterfrågan på ballast i regionen. Med kommande utbyggnad av flygplatsen vid Morbergkölen, ombyggnation av RV 66 och väg 1053 samt andra relaterade projekt i regionen växer behovet av ballastmaterial ytterligare.

© MaserFrakt 2019 | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle