DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

Klimatprotokollet - TRB

TRB Sverige AB ägs av ett flertal stora aktörer inom transport och logistikbranschen, där MaserFrakt är en av delägarna. Tillsammans är vi en rad aktörer med cirka 6 500 fordon och maskiner som samarbetar för klimatsmarta transporter och energieffektiva logistiklösningar inom branschen. Avsikten med detta gemensamma klimatprotokoll är att enas kring målbilden att gruppen ska nå de nationella klimatmålen inom transportsektorn flera år innan utsatt tid.

TRB klimatprotokoll innebär att delägarföretagen skriver under på att gruppen har som gemensamt mål att reducera de fossila CO2-utsläppen med 70% till 2026 jämfört med 2010. Det nationella målet för transportsektorn är 2030. Gruppen har som målbild att vara klimatneutral 2035. Det nationella målet här är 2045.

För att nå dessa mål kommer delägarföretagen aktivt att arbeta med gemensamma mål inom främst tre fokusområdena; Bilen, Bränslet och Beteendet. Genom ett aktivt arbete med alternativa drivmedel och nya tekniker i egna och gemensamma satsningar kommer gruppen att nå framgång i dessa frågor. Gruppen kommer att vara transparanta samt utbyta erfarenheter och information i de olika projekten som genomförs.

Ladda ner TRB Klimatprotokoll via denna länk

© MaserFrakt AB | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle