DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

HVO100 i Smedjebacken och Ludvika

TRB HVO100.2_liten

Nu är äntligen den nya cisternen i Smedjebacken installerad och i drift. Det återstår en del arbete med att flytta bort den gamla tanken samt att göra klart markarbetena.

Nu är det möjligt att tanka HVO100 i Smedjebacken och även i Ludvika. Sedan tidigare har vi HVO100 på våra tankanläggningar i Borlänge samt Falun.

OBS! För att kunna tanka HVO100 måste ni beställa nya tankkort, det gör ni via receptionen tel. 0243-25 78 00.

HVO100-hydrerade vegetabiliska oljor är ett 100% förnyelsebart drivmedel. Det är en kemisk kopia av en vanlig diesel men med något lägre densitet.

Fordonsleverantörerna inom tung trafik samt maskinleverantörerna har kommit olika långt med godkännande av drift på HVO100. Flera av våra stora fordonsleverantörer på europeisk marknad har redan givit sitt godkännande. Även hos ett flertal leverantörer av entreprenadmaskiner har man gett klartecken för HVO100. Därav finns det idag goda möjligheter att köra tunga fordon och arbetsmaskiner på HVO100-drift utifrån tillverkarnas godkännande, dock ännu inte alla. Kontakta din leverantör för svar för just ditt fordon/maskin.

hvo-

Detta för att minimera risken för oklarheter vid ev. garantiärende. Du kan läsa mer om produkten på.trb.se/hvo100, där kan du även hitta fler stationer som erbjuder HVO100.

© MaserFrakt 2019 | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle