MaserFrakt är med och knyter ihop säcken på Lugnet vid Myranområdet!

MaserFrakt är med och knyter ihop säcken på Lugnet vid Myranområdet!

Det känns otroligt kul på många sätt att MaserFrakt åter igen har valts som samarbetspartner i ett stort projekt i Falun.

Sommaren 2013 började Fortifikationsverket med att sanera gamla övningsområdet på Myranområdet från granater. Det jobbet erhölls av RGS 90 som valde MaserFrakt som samarbetspartner, det jobbet pågick i ca 2 år. Ett stort och viktigt jobb för MaserFrakt.

Grytnäs Gräv tilldelades jobbet att färdigställa marken till byggbara tomter och Grytnäs Gräv valde i sin tur att samarbeta med MaserFrakt, detta gör att MaserFrakt varit med från början till slut i detta stora projekt och det är vi väldigt stolta över.

 

/Martin Larsson

Regionchef