DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

MaserFrakt avslutar samarbetet med XSAM

På grund av väsentliga skillnader i offertförfrågan mot det avtalsförslag som senare presenterades väljer vi att avsluta samarbetet. MaserFrakts beslut grundar sig på att den ensidighet i avtalstexten till XSAMS/Lagenas fördel skulle få orimliga konsekvenser för uppdragets utförande och att vi efter förhandling inte kunnat nå en förändring till stånd.

© MaserFrakt 2019 | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle