DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

MaserFrakt och GMT går samman

MaserFrakt och GMT – Gävleborgs Maskin- och Transportcentral, har beslutat att gå samman inom det befintliga bolaget MaserFrakt från och med 1 januari 2018, detta under förutsättning att Konkurrensverket säger ja till affären. -" Förvärvet av GMT förstärker MaserFrakts position som det ledande maskin- och transportsäljande bolaget i mellansverige", säger Krister Söderstam, styrelseordförande i MaserFrakt. GMT är ett anläggningsbolag med kontor i Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Ljusdal samt Söderhamn. GMT;s 10 morän- och bergtäkter ger ett värdefullt tillskott till MaserFrakts verksamhet.

© MaserFrakt 2019 | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle