DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

MaserFrakt omsätter 1,7 miljarder – Krister Söderstam ny ordförande

MaserFrakt AB gjorde en vinst på 11 miljoner kronor 2014. Omsättningen låg på 1,721 miljarder kronor. Både vinsten och omsättningen är i nivå med de två föregående åren. MaserFrakt är i dag etablerat som ett av de fyra största maskin- och transportförmedlingsföretagen i Sverige.

– Vårt uppdrag är att se till att våra 278 delägare får maskin- och transportuppdrag. Vi ska ha en vinst som ger oss muskler att utveckla våra tjänster och genomföra de satsningar som krävs. Vinsten på 11 miljoner kronor är relevant för ett stabilt företag som vårt, säger Krister Söderstam, som valdes till ny styrelseordförande på bolagsstämman.

Dalarna och Gävleborg är hemmaplan för MaserFrakt. Verksamheten är spridd på elva orter och sysselsätter över 2 000 personer. MaserFrakt är omsättningsmässigt ett av Dalarnas tio största företag.

Det är andra gången i MaserFrakts historia som ordföranden är vald utanför kretsen av delägare. Krister Söderstam har haft en lång rad uppdrag inom näringslivet. De senaste tio åren har han varit vd för Mittåkarna och arbetat med utbildningsfrågor för Sveriges Åkeriföretag. Den tidigare falubon är numera bosatt i Hofors.

– Jag är stolt över att få leda ett så stort och framgångsrikt företag med så många delägare. Det finns fördelar med att vi är stora och starka. Samtidigt är det oerhört viktigt att vi är små i förhållande till våra kunder. Att vi är väl förankrade i regionen är av avgörande betydelse, säger Krister Söderstam.

MaserFrakt på två ben

MaserFrakt är en koncern på två ben – MaserFrakt Distribution AB och MaserFrakt Anläggning AB. De två bolagen har varsin vd. Som styrelseordförande har Krister Söderstam rollen att samordna bolagen.

– Här finns en imponerande bredd och kvalitet med livsmedelstransporter och samdistribution, miljö- och avfallshantering, väghållning med snöröjning, entreprenader med grävare och betongbilar, egna täkter och asfaltproduktion, bygg- och rivningsverksamhet, utbildning och ett bra arbete kring miljö och trafiksäkerhet, säger han.

Nya Objekt

MaserFrakt Anläggning AB kan efter första kvartalet räkna in nya objekt till ett värde av cirka 100 miljoner. Utöver det så har man nya och omförhandlade avtal på minst lika mycket.– Vi kan med fog säga att vi befäster vår starka ställning inom anläggningssidan i regionen, tillägger Krister Söderstam.

Samdistribution

Under våren har MaserFrakt Distribution AB tecknat avtal med fem kommuner i Dalarna om samdistribution av bland annat livsmedel. Genom att samordna distributionen via MaserFrakts terminaler minskar mängden transporter avsevärt fram till daghem, skolor och äldreboenden. Det ger säkrare trafikmiljö och mindre utsläpp.

– Avtalet innebär också att vi ska hjälpa kommunerna att få ut människor i arbetslivet. Det är första gången som ett avtal av det här slaget innehåller sociala krav och vi ser positivt på att få bidra på detta område, säger Krister Söderstam.

Stark utveckling

MaserFrakt han genomgått en stark utveckling. Efter att ha samordnat ett antal traditionella lastbilscentraler i regionen har delägarna byggt upp ett av Sveriges största maskin- och transportförmedlingsföretag.

– MaserFrakt har genom åren letts av en rad mycket dugliga och starka profiler. Detta i kombination med att företaget berör så många människor gör att jag känner en stor ödmjukhet inför uppdraget, avslutar Krister Söderstam.

Mer info: Krister Söderstam, ordförande MaserFrakt AB, 070-321 50 70

Arne Helmersson, vd MaserFrakt Anläggning AB, Krister Söderstam, styrelseordförande i MaserFrakt AB och Henk Noback, vd MaserFrakt Distribution AB.

© MaserFrakt 2019 | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle