DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

MaserFrakt öppnar Dalarnas första tankställen för HVO100

Dalarnas första tankställe för syntetisk diesel, HVO100, finns sedan 2015-09-04 hos MaserFrakt i Borlänge.
Drivmedlet gör det möjligt att radikalt minska utsläppen från tunga transporter och arbetsmaskiner. Med HVO100 i tanken sjunker koldioxidutsläppen med ca 90 procent förutsatt att drivmedlet är producerat av rätt råvara.
Namnet HVO står för hydrerade vegetabiliska oljor, även om all råvara inte alltid är vegetabilisk. Benämningen HVO100 avser att drivmedlet till 100% består av HVO och är därmed fossilfritt till 100 procent. Samtidigt kan det användas i vanliga dieselmotorer förutsatt att tillverkaren av fordonet/maskinen godkänt givit sitt godkännande för HVO100.
– Det här innebär ett stort kliv framåt för vårt miljöarbete. Först ut med det nya drivmedel blir de fordon från MaserFrakt som samdistribuerar livsmedel och andra varor i fem av Dalarnas kommuner. Satsningen på fossilfria transporter ingår som en del i avtalet med kommunerna, säger Bibbi Hedvall som är miljö- och kvalitetschef på MaserFrakt.

Tankstället på MaserFrakts terminal vid Norra Backa i Borlänge, ingår i TRB:s stationsnät och är ett av de tio första HVO100-pumparna i Sverige. Men nätet byggs nu ut snabbt. Längre fram i höst kommer vi även att öppna för produkten på vår anläggning i Falun. Där behöver vi installera ny utrustning innan vi kommer igång.
– Vi har planerat och förberett den här satsningen sedan en längre tid. Intresset är stort säger Bibbi Hedvall.

Presskontakt: Bibbi Hedvall, kvalitets- och miljöchef, MaserFrakt.
Telefon 0243-25 78 24. E-post: bibbi.hedvall@maserfrakt.se

Mer om HVO 100
• Kemiskt är HVO 100 en kopia av vanlig diesel, men bränslet har en annan täthet vilket gör att det faller utanför den europeiska specifikationen för vanlig diesel (EN590). Man måste alltid kontrollera med fordons- eller motorleverantören att motortypen är godkänd för HVO100
• MaserFrakts tankställe ingår i TRB Sveriges tankstationsnät (www.trb.se). Den HVO100 som säljs i TRB:S stationsnät baseras f.n. på slakteriavfall. CO2-utsläppen för denna HVO100 ligger minst 87 procent lägre än standardvärdet för diesel inom EU.
• Enligt Transportörsnätverket, TRB Sverige AB, är det än så länge ingen personbilstillverkare som godkänt HVO 100 för en dieseldriven personbil.

Läs mer på www.hvo100.se

© MaserFrakt 2019 | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle