DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

MaserFrakt tar sig an Transportutmaningen 2030

MaserFrakt är nu en del av Transportutmaningen 2030 vilket innebär att ett företag, kommun, region eller organisation sätter upp målet när deras utförda och inköpte inrikestransporter ska vara fossilfria senast år 2030.

Nyckeln till att nå målet att Sverige ska vara klimatneutralt 2045 är att snabbt minska växthusgasutsläppen från transporterna. Därför har riksdagen antagit ett särskilt mål att sänka utsläppen från inrikes transporter, exklusive flyg, med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Med Transportutmaningen vill Fossilfritt Sverige visa att det finns aktörer som är beredda att gå före.

© MaserFrakt 2019 | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle