DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

MaserFrakt upphör med snöröjning i driftområde Borlänge – Ludvika

Till följd av en alltför pressad prisbild väljer MaserFrakt Anläggning nu att avsluta sitt betydande vinterväghållningsuppdrag för Skanska i driftområde Borlänge – Ludvika.

Beslutet att inte fortsätta med detta uppdrag på de sträckor som Skanska har erbjudit MaserFrakt Anläggning inför säsongen 2014/2015 sker på MaserFrakt Anläggnings initiativ. Skälet till detta beslut är att vi bedömer att prisbilden är för låg och för pressad för att vi ska kunna erbjuda en hög service och en god trafiksäkerhetsnivå på det arbete vi utför. Att färdigställa en plogbil inför vintersäsongen innebär dessutom stora investeringar för våra delägare.

vinter

Man skulle kunna säga att det är en epok som går i graven eftersom MaserFrakts åkare historiskt utfört vinterväghållningen i detta område sedan 1940-talet.
Trafikverket – som är huvudman för olika vägentreprenader – ställer generellt höga miljökrav på våra delägares fordon (minst Euro 4), där de är beställare.

Trafikverket håller dock kvar kravet på endast Euro 3 vid vinterväghållning, våra delägare har dock redan investerat i modernare fordon som gäller generellt, med Euro 4 och Euro 5 fordon.
Vi bedömer att det dessutom finns svårigheter att med denna låga prisbild hitta nya entreprenörer som vill göra investeringar i fordon och utrustning för vinterväghållningsuppdrag. De ersättningsnivåer som Skanska erbjuder är enligt vår bedömning för låga för att det för våra delägare ska vara motiverat att binda upp sig med den jour/beredskap det innebär att ansvara för vinterväghållningsuppdrag. En sådan jour/beredskap innebär att berörda delägare ”sitter fast” under ett halvår för att kunna utföra uppdrag för andra uppdragsgivare och beställare.

Från MaserFrakt Anläggnings sida beklagar vi de låga ersättningsnivåerna. Detta eftersom vinterväghållning är en viktig samhällstjänst som borde värderas och ersättas i likhet med Räddningstjänstens arbetsuppgifter – inte minst för att förebygga att dessa inte behöver agera. Från MaserFrakt Anläggnings sida är vi övertygade om att det hade blivit ganska högljudda protester om exempelvis Räddningstjänstens arbetsuppgifter hade handlats upp på motsvarande sätt som nu sker med Skanskas vinterväghållningsuppdrag för Trafikverket i driftområde Borlänge – Ludvika.
MaserFrakt Anläggning beklagar de låga ersättningsnivåerna också med tanke på Trafikverkets ambitiösa etiska förhållningssätt – Nollvisionen – som är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och som är fastställt genom ett beslut i riksdagen. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken. Vi tycker det är fel när en låg prisbild i värsta fall kan påverka trafiksäkerheten inom den så viktiga vinterväghållningen.

FK090120-SR-snoê3

MaserFrakts plogbilar vänder ryggen till mot prisbilden inom vinterväghållningen i driftsområde
Falun – Borlänge – Ludvika, ett uppdrag som utförts åt Skanska sedan 1996.

Från MaserFrakt Anläggning vill fram till nu vi tacka Skanska, Trafikverket, och alla trafikanter för närmare 20 års vinterväghållning i detta område.

Lycka till framöver och kör försiktigt i vinter!

Borlänge augusti 2014.

Arne Helmersson

VD MaserFrakt Anläggning

© MaserFrakt 2019 | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle