Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete ingår i vårt ledningssystem. MaserFrakt arbetar aktivt för att stötta våra delägare i dessa frågor, vi har i vår verksamhetspolicy förklarat vår inriktning. Eftersom MaserFrakt består av 276 st delägare och dessa i sin tur är ansvariga som arbetsgivare för c:a 1250 förare gör att detta arbete är ett komplext arbete.

Vi har utarbetat en arbetsmiljöpolicy för våra delägare, och genom vår avdelning K&M Affärsstöd utför även internrevisioner för att följa upp detta, när det gäller våra fordon och maskiner. Vi utbildar, informerar och genomför riskanalyser för att på det sättet driva på arbetet.