1.3 utbildning farligt gods

Nu kan du gå en 1,3 utbildning på webben. Utbildningen riktar sig till de som kör egna dieseltankar, begränsad mängd eller värdeberäknad mängd farligt gods, du skall även ha den om du kör förorenad jord, är då kopplad till tillstånd farligt avfall.  Denna kurs ger alltså ingen full behörighet att transportera farligt gods. Intresserad hör av dig till oss på K & M Affärstöd, Elin W, Caroline eller Bibbi.