APV arbete på väg Gävle 20 februari Borlänge 6 mars

Har din behörighet gällande ovanstående kurser gått ut eller går ut under året och du inte blivit kallad till utbildning. Tag kontakt med din arbetsgivare eller någon av oss på kontoret, Bibbi 0243-257824, Elin Wennström 0243-257806 eller Caroline Norell 0243-257811