Beröm från Martin & Servera

Vi fick beröm från Martin & Servera hur vi skötte transporterna till VM i Falun, så sträck på er pojkar och flickor.