Till Salu

Östlunds Maskin AB har för avsikt att avyttra sin banverksutrustade Huddik 1260B -10

på grund av pensionering. För information, ring Leif. Tel. 070 – 601 99 40