Byte av fordon

Om någon av våra delägare skall byta ett fordon (ej Maskin) skall bolaget förutom uppgifter om fordonet, skicka in en bild på fordonet tagit snett framifrån så att man ser regnr. Anledningen till detta är att vi vill se hur de är färgsatta . Vi vill även ha in kort på enheten de säljer (gäller även maskin) detta för att se att vår logga är borttagen.