Ny ordförande i MaserFrakt

Vid bolagsstämman den 25 april fick vi en ny ordförande då Peter Sundin avsagt sig omval, ny ordförande blev Krister Söderstam som bl a arbetat vid Mittåkarna.