Utbildning av semestervikarier distributionsbolaget

I slutet av maj kommer Roger Unstad på MaserFrakt Distribution hålla i information/utbildningsträffar för våra semesterchaufförer på distributionssidan.

Samtliga semestervikarier ska genomgå denna utbildning.

Inbjudan kommer till åkeriet under maj.