Förarnytt

Framöver kommer vi att ge ut ett nyhetsblad med lite nyheter om bolaget. Vi kommer att ha den tillgänglig på alla kontor samt terminaler.