Kontakt vid olycka

MaserFrakt Distribution LARMLISTA

 

NÖDBEREDSKAPSNUMMER 24/h

0243-257855

VD

Lars-Göran Lundgren 070-320 52 40

Chef Special, Säkerhetsrådgivare & HMS-Ansvarig

Kjell Johansson 070-986 39 00

Områdesansvarig Gastransporter

Fredrik Ydefjäll 070-604 30 20

Områdesansvarig Tanktransporter

Miguel Fällgren 070-509 80 28

MaserFrakt Anläggning LARMLISTA

VD

Arne Helmersson 070-595 78 23

Arbetschef

Daniel Eriksson 070-253 11 57

 Platschef Söder

Jan Hellsten 070-544 03 99

 Platschef Väster

Mats Lundberg 070-670 38 70

Platschef Norr

Kalle Orsén 070-340 15 37

Platschef Öster

Olle Andersson 070-654 33 42

Entreprenadchef

Lars Söderström 070- 320 10 44

Produktionschef Täkter

Åke Gilén 070-346 52 99