Miljöolycka

Vid olycka med risk för miljöpåverkan föreligger det att de/den som är närmast

tillgänglig ska snarast vidta snabba åtgärder för att minimera följderna.