Nödlägesberedskap

Checklista för åtgärder vid större olyckor

 1.     Larma räddningstjänsten

Alarmering vid brand och olycka

I nödläge, RING 112, utan riktnummer vart du än befinner dig.

Ange:

VIKTIGT: Möt om möjligt den inkallade hjälpen och visa vägen till skadeplatsen.

Följ checklistan för ”åtgärder vid större olyckor”

Kontakta din närmaste chef.

 

2.     Första hjälpen

 

Var LUGN – se till att någon ringer 112.

 

 

3.     Säkra olycksplatsen

 

Vid BRAND använd följande checklista:

 

VARNA

 

RÄDDA

 

LARMA 112

 

SLÄCK

 

 

 

 

Vid BRAND och FARLIGA ÄMNEN :

 

 

4.     Se till att följer den skadade till sjukhuset

5.     Ring VD, han tar över: 0243 - 25 78 23

Krishanteringsgruppens uppgift är att: samlas utan dröjsmål, underrätta sig om olyckans art och omfattning, anmäla sig för att bistå räddningsledaren i undsättnings- och räddningsarbete, kontakta personer, företag och myndigheter för assistans, anmälningar och information i samarbete med räddningsledaren i lämplig utsträckning.

 

Telefonlista:

Ambulans: 112

Giftinformationscentralen: 112

Polis: 112

Räddningstjänsten: 112

Kollega hjälpen: 020 - 59 60 00

 

6.     Ring miljöinspektionen

Länsstyrelsen Dalarna:             023-81 000

Länsstyrelsen Gästrikland:     010-225 10 00

 

Arbetsmiljöverket i                   010-730 90 00

Dalarna & Gästrikland:

 

Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor

 

Eventuella utsläpp eller spill ska inte kunna förorena mark, grundvattnen, ytvatten eller avlopp. Åtgärder för att förhindra eller minimera miljöpåverkan och undanröja inträffad skada.

 

7.     Kontakta anhöriga

8.     Samla alla berörda

9.     Erbjud nödvändigt stöd

10.   Kontaktnät för kvällen, gör en telefonlista

11.   Tid för återsamling nästa dag

12.   Kontakta krisgruppen för medverkan nästa dag

13.  Håll kontakt med sjukhuset om den skadades tillstånd

14.  Se till att anhöriga får besök av företagsrepresentant

15.  VD kontakta massmedia

16.  Gör anmälan om arbetsskada

17. Utredning av olyckan