Ankomst till arbetsplatsen

 

Ankomst till arbetsplatsen

Saker att förvissa sig innan: