Maskinuppdrag

Generella krav för entreprenören

 

Generella krav för föraren

 

Generella krav för maskinen

 

Förvaring av kemikalier och oljor

Tänk på att oljor och andra kemikalier måste förvaras så att läckage/spill inte kan nå mark eller vatten.

I lokaler där kemikalier, oljor o d förvaras/hanteras får det inte finnas golvbrunn, om den inte är försedd med oljeavskiljare eller annan oljestoppande anordning. Golvet skall helst vara av ogenomsläppligt material. Utrymmet skall även vara låsbart. Saneringsutrustning skall vara lätt tillgänglig.

 

Mobila tankar (IBC)

 

Uppställning av mobila tankar på arbetsplatsen skall ske på iordningställda uppställningsplatser om sådana finns, i annat fall skall de placeras:

 

 

Kabelanvisning