Generella krav

Generella krav för åkeriet

 1. Inneha F-skattsedel
 2. Att erforderliga tillstånd och dispenser för transportens utförande finns
  1. Att trafikförsäkring, rörelseförsäkring samt transportörsansvarsförsäkring finns
  2. Att transportör som är arbetsgivare följer gällande avtal och överenskommelser som tecknats mellan arbetsmarknadens parter

 

Generella krav för chauffören

 1. Inneha giltigt körkort med erforderlig körkortsklass
 2. Genomgått de kurser som krävs för transportens utförande. Fotlöpande utbildas enligt lagen om Yrkeskompetensbevis.
 3. Iaktta gällande lagstiftning när det gäller kör och vilotider.
 4. Följa MaserFrakts verksamhetspolicy
 5. Inneha personlig skyddsutrustning.
 6. Positivt bemötande mot MaserFrakts kunder och transportledning
 7. Kännedom hur man förankrar gods.
 8. Hälsoundersökning skall göras regelbundet.
 9. Använda handsfree vid mobilsamtal

 

Generella krav för fordonet

 1. Alltid vara i representativt skick
 2. Alltid vara besiktade och godkända enligt gällande regler
 3. Skador och läckage åtgärdas omedelbart
 4. Medföra ”första hjälpen” utrustning
 5. Medföra eventuella gällande tillstånd (för avfall, för farligt avfall, för yrkestrafik))
 6. Medföra funktionsduglig (kontrollerad) brandsläckare
 7. Medföra tillförlitligt förankringsmaterial för godset
 8. Medföra förarhandbok
 9. Medföra absorberingsmedel och saneringsutrustning.
 10. Fordon skall vara utrustade med alkolås.
 11. Fordonet skall vara utrustat med vinterdäck enligt gällande lagstiftning.

 

 

Säkerhetskontroll Lastbil

 

Förarhandlingar: Körkort, digitalt förarkort

Giltiga tillstånd: För t.ex. ADR-gods, bakgavellyft, kran, truck över övrig utrustning.

Fordonshandlingar: Handlingar specifika för denna resa. (Vid behov Registerbevis, försäkringshandlingar, besiktningshandlingar).

Transporthandlingar: Fraktsedlar/mätorder. (Vid behov andra transporthandlingar t.ex. Godsdeklaration ADR, Skriftliga instruktioner).

Fordonsutrustning: Varningstriangel, slirskydd (Kedjor, sandspridare, m.m.).

Särskild utrustning vid transport av farligt gods: Enligt ADR-S.

Lastutrymme: Ställ i ordning för lastning/säkring.(Godsskyddsutrustning t.ex. kantskydd).

Gods: Placering, mängd/vikt, säkring, axel/boggietryck.

Personlig utrustning: Skyddsutrustning (hjälm, skor, skydds-/varselväst, handskar).

Övrig utrustning: Kran, bakgavellyft, lastväxlare, containerlås m.m.

Hanteringsutrustning: Pallyftare, spännband m.m.

 

Fordonet framtill

Läckage: Titta under bilen

Vätskenivåer: Motorolja, kylarvätska, hydraulolja m.m.

Belysning, reflexer, skyltar: Rent, synligt, fungerande.

 

Fordonets sidor

Belysning, reflexer och skyltar

Hjulmuttrar, ringtryck, mönsterdjup: (1,6 mm sommar, Vinter, drivhjulen godkända vinterdäck märkta M+S, övriga 5 mm mönsterdjup).

Bladfjädring: Kontrollera eventuella skador, t.ex. Sprickor och brott i den mån det går att undersöka.

Luftfjädring: Läckor?

Slirskydd: Kedjor, sandspridare, m.m.

Lastbilens fjädring: Rätt nivå? (Får inte vila på skärmarna).

 

Körställning: Justera stolen, ratt och backspeglar.

Sikt och signal: ”Tuta, ruta, spruta.” Signalhorn, vindruta, vindrutespolare/torkare.

Kommunikationssystem: Kommunikationsradio, mobiltelefon m.m.

Boggielyft: Uppe eller nere?

Differentialspärr: I eller ur?

Varningslampor: Kontrollera att allt är OK/släckt och att alla varningslampor fungerar via ”C” (Checkläget) på strömmatningens vred och startnyckelläge.

Bromssystem: Täthetskontroll. (Motor avslagen, handbromsen i körläge, trampa på bromspedalen och lyssna samt titta på mätaren).

Bromsfunktion: Provbromsa i låg fart.

Bränsle: Kontrollera bränslenivån.

 

Om släpet är kopplat:

Släpvagn

Dragbalk, släpvagnskoppling, dragstång, kulvändkrans.

Broms- och elanslutning, stoppklossar.

Påhängsvagn

Påbyggnadsram, vändskiva, pivåtapp, broms- och elanslutningar.

 

Kontrollampor: T.ex. Oljetryck, bromstryck, laddning.

Mätare: Kylvätsketemperatur, hastighet, drivmedel.

Eventuella missljud.

 

”Kontrollrunda vid uppehåll”: Hjul och däck, last, lämmar, presenning, strålkastare, varselljus, lyktor, reflex, registreringsskylt, sidomarkering, rutor och backspeglar.

 

”Kontrollrunda efter körning”: Förbered för nästa körning, gör rent rutor, strålkastare, lyktor, reflexer och skyltar. Dränera bromstankar, tanka, fyll i arbetstidskort, anmäl upptäckta fel, stäng av huvudströmbrytare (om bilen har sådan), lås dörrarna.