Om täkter

RÄTT MATERIAL från RÄTT TÄKT !

Kom också ihåg att köra ev. tippmassor till rätt tipp !

På följande täkter finns det idag möjlighet att scanna vågsedelskvitton: