Regler i täkter

Regler för fordon

Förare skall inte lämna sina fordon eftersom det innebär stora risker när maskinerna rör sig där.

Backande parkering innebär att vi på alla våra parkeringsplatser parkerar genom att backa in. Anledningen till detta är att när vi ska starta fordonet för att köra i väg ska vi ha fri sikt och inte kunna backa in i ett riksområde.

Regler för telefoni

Använd hands-free under färd. Vill man maila/smsa eller liknade måste fordonet stå still.

Regler för personlig skyddsutrustning

Detta skall du vara utrustad med

Självklart kan det personliga skyddet behöva anpassas till eventuell arbetsuppgift. men befinner man sig ute i täkten skall detta vara på.