Generella krav

Allmänna krav på transporter

 1. Kännedom om hur olika produkter transporteras
 2. Täcka med presenning/nät/kapell där så erfordras
 3. Vara noggrann med att rengöra flaket
 4. Okulär besiktning av flaket att detta är utan skador.
 5. Roterande varningsljus
 6. Backningskamera
 7. Blixtljus
 8. Genomgått de kurser som är krav från kunden
 9. Varselklädsel och övrig utrustning
 10. Samtliga tunga fordon utför bromskontroll inom 6 månaders intervall.
 11. Följa de instruktioner som finns för lastning och lossning se Vägverket Publ.1999:74

 

Krav Ballasttransporter

 1. Materialkunskap om grus- och stenprodukter

 

Krav Asfalttransporter

 1. Isolerade flak
 2. Flaket skall vara anpassat för läggaren
 3. Flaket skall vara utrustat med tippskägg
 4. Materialet skall täckas
 5. Lasta på rätt tid
 6. Håll din plats i kön
 7. Kolla mötande trafik och försök stoppa så att nästa kan gå i läggaren och vi får snabba byten
 8. Prata med varandra
 9. Tanka på morgonen eller kvällen

 

Krav Betongtransporter

 1. Roterare
 2. Ränna vid behov
 3. Lasta på rätt tid

 

Krav Krantransporter

 1. Kranförarbevis krävs vid handhavande av kran.
 2. Körtillstånd utfärdat av arbetsgivaren.
 3. Kranen skall vara besiktigad vid senaste fordonsbesiktning eller senare.
 4. Vara noga med att ha klassade och hela lyftstroppar och kätting.

 

Krav Salttransporter

 1. Materialet ska täckas

 

Krav transporter av förorenade massor

 1. Materialet skall täckas
 2. Tillstånd för transport av farligt avfall skall finnas i fordonet.
 3. Kompetens enligt tillstånd (ADR eller 1.3 utbildning)

Säkerhetskontroll Lastbil

Förarhandlingar: Körkort, digitalt förarkort, IDo6.

Giltiga tillstånd: För t.ex. ADR-gods, bakgavellyft, kran, truck  övrig utrustning.

Fordonshandlingar: Handlingar specifika för denna resa. (Vid behov Registerbevis, försäkringshandlingar, besiktningshandlingar).

Transporthandlingar: Fraktsedlar/mätorder. (Vid behov andra transporthandlingar t.ex. Godsdeklaration ADR, Skriftliga instruktioner).

Fordonsutrustning: Varningstriangel, slirskydd (Kedjor, sandspridare, m.m.).

Särskild utrustning vid transport av farligt gods: Enligt ADR-S.

Lastutrymme: Ställ i ordning för lastning/säkring.(Godsskyddsutrustning t.ex. kantskydd). Okulär besiktning av flaket för att säkerställa att det inte är skadat.

Gods: Placering, mängd/vikt, säkring, axel/boggietryck.

Personlig utrustning: Skyddsutrustning (hjälm, skor, skydds-/varselväst klass 3, handskar, skyddsglasögon).

Övrig utrustning: Kran, bakgavellyft, lastväxlare, containerlås m.m.

Hanteringsutrustning: Pallyftare, spännband m.m.

 

Fordonet framtill

Läckage: Titta under bilen

Vätskenivåer: Motorolja, kylarvätska, hydraulolja m.m.

Belysning, reflexer, skyltar: Rent, synligt, fungerande.

 

Fordonets sidor

Belysning, reflexer och skyltar

Hjulmuttrar, ringtryck, mönsterdjup: (1,6 mm sommar, Vinter, drivhjulen godkända vinterdäck märkta M+S, övriga 5 mm mönsterdjup).

Bladfjädring: Kontrollera eventuella skador, t.ex. Sprickor och brott i den mån det går att undersöka.

Luftfjädring: Läckor?

Slirskydd: Kedjor, sandspridare, m.m.

Lastbilens fjädring: Rätt nivå? (Får inte vila på skärmarna).

 

Körställning: Justera stolen, ratt och backspeglar.

Sikt och signal: ”Tuta, ruta, spruta.” Signalhorn, vindruta, vindrutespolare/torkare.

Kommunikationssystem: Kommunikationsradio, mobiltelefon m.m.

Boggielyft: Uppe eller nere?

Differentialspärr: I eller ur?

Varningslampor: Kontrollera att allt är OK/släckt och att alla varningslampor fungerar via ”C” (Checkläget) på strömmatningens vred och startnyckelläge.

Bromssystem: Täthetskontroll. (Motor avslagen, handbromsen i körläge, trampa på bromspedalen och lyssna samt titta på mätaren).

Bromsfunktion: Provbromsa i låg fart.

Bränsle: Kontrollera bränslenivån.

 

Om släpet är kopplat:

Släpvagn

Dragbalk, släpvagnskoppling, dragstång, kulvändkrans.

Broms- och elanslutning, stoppklossar.

Påhängsvagn

Påbyggnadsram, vändskiva, pivåtapp, broms- och elanslutningar.

 

Kontrollampor: T.ex. Oljetryck, bromstryck, laddning.

Mätare: Kylvätsketemperatur, hastighet, drivmedel.

Eventuella missljud.

 

”Kontrollrunda vid uppehåll”: Hjul och däck, last, lämmar, presenning, strålkastare, varselljus, lyktor, reflex, registreringsskylt, sidomarkering, rutor och backspeglar.

 

”Kontrollrunda efter körning”: Förbered för nästa körning, gör rent rutor, strålkastare, lyktor, reflexer och skyltar. Dränera bromstankar, tanka, fyll i arbetstidskort, anmäl upptäckta fel, stäng av huvudströmbrytare (om bilen har sådan), lås dörrarna.