Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll Lastbil

Förarhandlingar: Körkort, digitalt förarkort, IDo6.

Giltiga tillstånd: För t.ex. ADR-gods, bakgavellyft, kran, truck  övrig utrustning.

Fordonshandlingar: Handlingar specifika för denna resa. (Vid behov Registerbevis, försäkringshandlingar, besiktningshandlingar).

Transporthandlingar: Fraktsedlar/mätorder. (Vid behov andra transporthandlingar t.ex. Godsdeklaration ADR, Skriftliga instruktioner).

Fordonsutrustning: Varningstriangel, slirskydd (Kedjor, sandspridare, m.m.).

Särskild utrustning vid transport av farligt gods: Enligt ADR-S.

Lastutrymme: Ställ i ordning för lastning/säkring.(Godsskyddsutrustning t.ex. kantskydd). Okulär besiktning av flaket för att säkerställa att det inte är skadat.

Gods: Placering, mängd/vikt, säkring, axel/boggietryck.

Personlig utrustning: Skyddsutrustning (hjälm, skor, skydds-/varselväst klass 3, handskar, skyddsglasögon).

Övrig utrustning: Kran, bakgavellyft, lastväxlare, containerlås m.m.

Hanteringsutrustning: Pallyftare, spännband m.m.

 

Fordonet framtill

Läckage: Titta under bilen

Vätskenivåer: Motorolja, kylarvätska, hydraulolja m.m.

Belysning, reflexer, skyltar: Rent, synligt, fungerande.

 

Fordonets sidor

Belysning, reflexer och skyltar

Hjulmuttrar, ringtryck, mönsterdjup: (1,6 mm sommar, Vinter, drivhjulen godkända vinterdäck märkta M+S, övriga 5 mm mönsterdjup).

Bladfjädring: Kontrollera eventuella skador, t.ex. Sprickor och brott i den mån det går att undersöka.

Luftfjädring: Läckor?

Slirskydd: Kedjor, sandspridare, m.m.

Lastbilens fjädring: Rätt nivå? (Får inte vila på skärmarna).

 

Körställning: Justera stolen, ratt och backspeglar.

Sikt och signal: ”Tuta, ruta, spruta.” Signalhorn, vindruta, vindrutespolare/torkare.

Kommunikationssystem: Kommunikationsradio, mobiltelefon m.m.

Boggielyft: Uppe eller nere?

Differentialspärr: I eller ur?

Varningslampor: Kontrollera att allt är OK/släckt och att alla varningslampor fungerar via ”C” (Checkläget) på strömmatningens vred och startnyckelläge.

Bromssystem: Täthetskontroll. (Motor avslagen, handbromsen i körläge, trampa på bromspedalen och lyssna samt titta på mätaren).

Bromsfunktion: Provbromsa i låg fart.

Bränsle: Kontrollera bränslenivån.

 

Om släpet är kopplat:

Släpvagn

Dragbalk, släpvagnskoppling, dragstång, kulvändkrans.

Broms- och elanslutning, stoppklossar.

Påhängsvagn

Påbyggnadsram, vändskiva, pivåtapp, broms- och elanslutningar.