Generella krav

Skyddsskor skall alltid bäras på terminalen.

Körtillstånd för våra truckar