Lastning

Om du upptäcker en skada på godset/emballaget, kontakta terminalförman, som då tar en kopia på fraktsedeln och skriver på den ”skada före lastning på  terminal” samt signatur, detta är viktigt för att inte transportören skall få stå för kostnaden vid eventuell skada.

 

Vid lastning av livsmedel skall du kontrollera att skåpet har rätt temperatur.