Generella krav

 1. Inneha F-skattsedel
 2. Att erforderliga tillstånd och dispenser för transportens/arbetets utförande finns
 3. Att trafik- maskinförsäkring, rörelseförsäkring samt transportörsansvarsförsäkring för åkerier finns
 4. Att transportör/entreprenör som är arbetsgivare följer gällande avtal och överenskommelser som tecknats mellan arbetsmarknadens parter

 

 1. Inneha giltigt körkort med erforderlig körkortsklass
 2. Genomgått de kurser som krävs för transportens utförande. Fotlöpande utbildas enligt Yrkeskompetensbevis.
 3. Iaktta gällande lagstiftning när det gäller kör och vilotider.
 4. Följa MaserFrakts verksamhetspolicy
 5. Inneha personlig skyddsutrustning.
 6. Positivt bemötande mot MaserFrakts kunder och transportledning
 7. Kännedom hur man förankrar gods.
 8. Hälsoundersökning skall göras regelbundet.

 

 1. Alltid vara i representativt skick
 2. Alltid vara besiktade och godkända enligt gällande regler
 3. Skador och läckage åtgärdas omedelbart
 4. Medföra ”första hjälpen” utrustning
 5. Medföra eventuella gällande tillstånd (för avfall, för farligt avfall,)
 6. Medföra funktionsduglig (kontrollerad) brandsläckare
 7. Medföra tillförlitligt förankringsmaterial för godset (fordon)
 8. Medföra förarhandbok
 9. Medföra absorberingsmedel och saneringsutrustning.
 10. Fordon skall vara utrustade med alkolås.
 11. Fordonet skall utrustastas med vinterdäck.
 1. När du lämnar fordonet se till att låsa.
 2. Parkera på säker plats.
 3. Har du "värdefull" last, t ex läkemedel, sprit eller tobak, lämna inte fordonet obevakat.
 4. Skylta aldrig med vilken last du transporterar.
 5. Vid ovanstående typ av transporter, försök att inte köra samma rutt. Detta för att man inte ska kunna kartlägga transporten.
 6. Vid rånförsök, spela aldrig hjälte, ditt liv är mest värdefullt.