Rutin vid farligt gods

 

I direkt anslutning till lossningen från bil placeras godset i särskilt utrymme, den s k ”FARLIGT GODS-Rutan”. Frakthandlingar får EJ sammanblandas med övriga fraktsedlar etc.

 

Då lassets/turens fraktsedlar etc hämtas skall frakthandlingar för farligt gods vara separerade från övriga handlingar. Aktuellt farligt gods hämtas på ”Farligt Gods-rutan”

 

Farligt godshandlingar som t ex godsdeklaration samt skriftliga instruktioner skall under transporten förvaras åtskilda från övriga fraktsedlar etc. Dessa skall vara lätt åtkomliga om olycka eller tillbud inträffar/kontroll skall ske.

 

Rutiner för hantering av farligt gods i samband med transport

 

BOKNING

Chaufför kontrollerar gods och handlingar.

Avsändare skall faxa in handlingar och transportledningen för kontroll av handlingar

HÄMTNING HOS KUND

Alltid

Chaufför kontrollerar gods och handlingar

Vid fel får gods EJ lastas förrän brister åtgärdats

ANKOMST TILL TERMINAL

Alltid

Via ankomst skall Farligt Gods prickas av terminal personal mor Fraktsedeln

UTLASTNING VID TERMINAL

Alltid

Chaufför kontrollerar gods och handlingar

Vid fel får gods EJ lastas förrän brister åtgärdats

 

Vid fel/brist på gods eller handling

 

HANDLINGAR

ADR-intyg (förarutbildning)

Godsdeklaration

Skriftliga instruktioner . Från 2009 krävs en enda skriftlig instruktion för samtliga ämnen. Denna skall transportören tillhandahålla.

Fotolegitimitation

 

Godkännandecertifikat.

Stuvningsintyg för container

 

Vid fel på eller avsaknad av handlingar, dvs Godsdeklaration som kan vara fraktsedeln skall: AVSÄNDAREN RÄTTA TILL FELET ELLER BRISTEN före transporten kan påbörjas.

 

MÄRKNING

 

Vid fel på eller avsaknad av märkning/etikettering på gods skall: AVSÄNDAREN ÅTGÄRDA FEL/BRIST före transporten påbörjas

 

SKADAT FARLIGT GODS

 

Måste åtgärdas omedelbart. LÄS SKRIFTLIGA INSTRUKTIONERS ANVISNINGAR. Placera i räddningsemballage om möjligt.

 

SKADAT FARLIGT GODS UNDER TRANSPORT

 

Transporten avbryts tills skadan avhjälpts. LÄS SKRIFTLIGA INSTRUKTIONERS ANVISNINGAR.