Läkemedel

GDP sammanfattning

 

Du som transporterar läkemedel. Ditt handlande kan avgöra om en person lever eller dör. Därför är det mycket viktigt att du handlar exakt efter dessa instruktioner, och att du rapporterar till MaserFrakt/kunden om allt som avviker från normal hantering.

 

Läkemedel ska transporteras på ett sådant sätt att:

 

 

 

Till dig som kör Tamro – Särskild hänvisning till partihandelsföreskrifterna 2013:2.