Livsmedel

Materialkännedom om de produkter som skall transporteras och hur de skall hanteras.

Temperaturkontroll vid varumottagning