Riskanalyser

Typ av arbete:

Godstransporter

 

Koppling av flak/trailer

Anmärkning

Snö runt flak, trailer

Halt

Fel på stödben

Ev Åtgärd

Skottning

Sandning, Saltning

Visuell kontroll av stödben

Kontrollera att kopplingen fungerat

 

Lastning

 Anmärkning

Trucktrafik

Höga godsstaplar

Snö på gafflar och flak

Trasiga band och spännare

Isiga band

Belastningsskador

Skadat emballage (sönderfall)

 Ev Åtgärd

Skyddsskor, varselkläder, uppmärksamhet

Uppmärksamhet

Halkbekämpa och skotta flaket

Visuell kontroll av spännare och band och vid behov byte

Ha band i reserv

Inköp av Ergo-spännare

Kontrollera att inte acetylentuber utvecklar värme.

Ring 112 om värme utvecklas

 

Före körning

Anmärkning

Risker kan uppstå i trafiken

 Ev Åtgärd

Kontrollera däck, belysning, godsdokumentation

samt att tidigare konstaterade brister är åtgärdade

Se till att lasten är tillförlitligt säkrad.

Se till att bilens alla system fungerar.

 

Körning

Anmärkning

Trötthet

Alkohol

Punktering

Annan Trafik

Mobiltelefon

Väder

Väglag

Skadat gods

Trafikolycka

Brand

Ev Åtgärd

Följ kör- och vilotidslagstiftningen.

Utbildning i sömnhantering

Bilar skall vara utrustade med alkolås

Uppmärksamhet, Byt inga däck ut mot trafiken. Använd varselkläder när du kliver ur bilen

Använd bilbälte. Anpassa hastigheten.

Mobiltelefon får ej användas under körning

Ingen körning vid underkylt regn

Stanna om du bedömer att det är halt. Gör ”rätt” vägval. Ingen körning på delar av R56 och R68 under tiden 1/11 – 15/4.

Kontrollera att inte acetylentuber utvecklar värme.

Ring 112 om värme utvecklas

Anpassa hastigheten. Kör med förstånd.

Se till att bilen är utrustad med släckare.

 

Backning

 Anmärkning

Folk i närheten

Annan trafik

 Ev Åtgärd

Tillse att inga människor finns i närheten

Uppmärksamhet

 

Lossning

Anmärkning

Trucktrafik

Höga godsstaplar

Snö och is på flak och gaffler

Tappat gods

Ev Åtgärd

Skyddsskor, varselkläder, uppmärksamhet

Uppmärksamhet

Halkbekämpa och skotta flaket

Kontrollera att inte acetylentuber utvecklar värme.

 

Typ av arbete:

Godstransport Fjärrtrafik

 

Lastning

 Anmärkning

Trucktrafik

Höga godsstaplar

Backa till kaj

Koppling av släp

 Ev Åtgärd

Skydd skor och skyddskläder, uppmärksamhet

Uppmärksamhet

Parkera stadigt. Säkra bilen mot kaj.

Kontrollera så inte bakgavellyften eller lastbryggan rör sig.

Extra kontroll efter koppling.

 

Körning

Anmärkning

Punktering

Annan trafik

Mobiltelefon

 Ev Åtgärd

Utbildning i sömnhantering

Uppmärksamhet

Hålla kör- och vilotider

Varselkläder när man inte sitter i fordonet

Inga däcksbyten på vägen (ut mot trafik)

Handsfri till telefon

Handdatorer

 

Lossning

Anmärkning

Trucktrafik

Höga godsstaplar

Backa till kaj

Koppling av släp

 

Ev Åtgärd

Skydd skor och skyddskläder, uppmärksamhet

Uppmärksamhet

Uppmärksamhet

Extra kontroll efter koppling